HOE WORD JE TROJAN WORKOUT INSTRUCTEUR?

De Trojan Workout Instructor certificering is een tweedaags opleiding. De cursus bevat meerdere fysieke testen, een schriftelijke test en een lesgeef-examen.  Alle deelnemers ontvangen een Trojan Workout handleiding. Nadat je bent geslaagd, ben je voor drie jaar gecertificeerd.

Volledige deelname is verplicht om gecertificeerd te worden. Tijdens de cursus worden lezingen, technieken, trainingen en workouts steeds afgewisseld. Basiskennis en vaardigheden van bodyweight en kettlebell training dragen bij om de cursus succesvol af te ronden.

VOORWAARDEN VOORAFGAAND AAN DEELNAME 

Om deel te nemen aan de officiële certificering, moet er aan een aantal minimum eisen worden voldaan, bij aanvang van de opleiding. Deze zijn het correct uitvoeren van:

 1. Trojan Pose
 2. Push-up test
 3. Basis Plank test
 4. Bodyweight Squat test

Een kandidaat-instructeur moet aantonen dat hij in staat is om maximale spierspanning te kunnen genereren, middels de Trojan Pose en Trojan Plank. Tevens is een vereiste dat de kandidaat optimale spierspanning kan genereren, die noodzakelijk is voor een veilige uitvoering van diverse oefeningen en met de juiste techniek.

 • 10 x Push-up voor mannen, 3 x voor vrouwen
 • 10 x Bodyweight Squat, waarbij elke herhaling eindigt in correcte Trojan Pose
 • 2 minuten reguliere plank-test; keuze uit hoge of lage plank. Geen Trojan plank.

VEREISTEN BEHALEN CERTIFICAAT

Voor de officiële certificering dient de kandidaat elk examenonderdeel met een voldoende of goed af te sluiten. Dit wordt bepaald door de aangewezen Senior of Master instructeur.

Het examen behelst de volgende basiselementen die tijdens de opleiding uitvoerig worden behandelt:

 1. Kettlebell technieken
 2. Bodyweight technieken
 3. Attitude
 4. Lesgeef- en instructievaardigheden
 5. Een volledig begrip van alle Trojan Workout principes

Mocht de student niet aan een van deze eisen voldoen, dan kan hij/zij een afspraak maken om op een later moment opnieuw getest te worden. De kandidaat heeft, vanaf de opleidingsdatum, een termijn van 3 maanden om de vaardigheid(en) welke nog niet voldoende waren opnieuw te laten testen.

Dit kan op 2 manieren:

 1. Het sturen van een video (in overleg)
 2. Met een Senior of Master instructeur afspreken om persoonlijk door hem/ haar te worden getest. Aan de her-test zijn kosten verbonden.

De kandidaat kan er ook voor kiezen om de cursus binnen een jaar opnieuw te volgen tegen een gereduceerd bedrag.

DEELNAME PUUR VOOR JEZELF

Indien de kandidaat meedoet om uitsluitend zijn/haar eigen vaardigheden te verbeteren en geen ambitie heeft om les te gaan geven, wordt voor deze kandidaat geen lesgeefexamen afgenomen. De kandidaat ontvangt dan geen instructeurs-certificaat, maar een certificaat van deelname aan de cursus.

KNKF CERTIFICERING

Trojan Workout draagt het keurmerk van de landelijke sportorganisatie NOCNSF middels de Koninklijke Nederlandse Krachtsport- en Fitnessbond (KNKF). Voor het ontvangen van het officiële KNKF-certificaat, kun je na het succesvol afsluiten van alle examens deze certificering ontvangen. Hiervoor betaal je een eenmalig bedrag van €40,-. Dit is inclusief een jaarabonnement van de KNKF. Na afsluiten van de opleiding ontvang je hiervoor een email met de nodige details. Het certificaat wordt dan thuis gestuurd.

LICENTIE TROJAN WORKOUT

Scholen en/of instructeurs die onze methode met trots willen uitdragen, kunnen gebruik maken van al onze diensten en ondersteuningen als licentienemer. Tijdens de opleiding leggen we je uit hoe we samen de wereld steeds sterker kunnen maken.

 VERVOLG OPLEIDING

Deze certificering leidt je op tot Trojan Workout Instructeur. Je leert hoe je fysiek en mentaal mensen sterker maakt met onze unieke fysieke trainingsmethode. Je kan je verder blijven ontwikkelen als Trojan Workout Coach. Je leert hoe je met coaching en focus training mensen sterk kun laten staan in elke situatie. Je leert je studenten aandacht gericht vasthouden, zelfvertrouwen voor nieuwe uitdagingen, grenzen verleggen en angsten overwinnen, ontwikkelen een hoger bewustzijn van kansen en dreigingen en doelen in hun leven realiseren.

EXAMENEISEN

De techniektest

De kandidaat wordt op de volgende oefeningen en aanverwante geïndividualiseerde variaties getest.

Kettlebell gewichten

Beginners:

  Press Swing
Mannen 14kg 16kg
Mannen (50+) 12kg 14kg
Vrouwen 8kg 12kg
Vrouwen (50+) 8kg 12kg

In deze richtlijnen is het lichaamsgewicht van de student niet opgenomen.

Instructeurs:

  Press Swing
Mannen 20kg 24kg
Mannen (50+) 16kg 20kg
Vrouwen 14kg 16kg
Vrouwen (50+) 12kg 14kg

In deze richtlijnen is het lichaamsgewicht van de student niet opgenomen.

Kettlebell technieken

 • Swing (10 hh. swing-gewicht)
 • Cheat clean (1 hh L, 1 hh R, swing-gewicht)
 • Press (5 hh L, 5 hh R, press-gewicht)
 • Squat (10 hh, swing-gewicht)
 • Lunge (5 hh L, 5 hh R, swing-gewicht)

Isometrische oefeningen

 • Trojan Pose
 • Oefening naar eigen keuze en inzicht

Explosieve oefeningen met eigen lichaamsgewicht

 • Oefening naar eigen keuze en inzicht

Grinds 

 • Oefening naar eigen keuze en inzicht

Trojan Set

 • Uitvoering van een volledige set van 3 of meer oefeningen naar eigen keuze en inzicht.

Inspanningstest en attitude

Tijdens de examendagen doen de studenten meerdere lessen Trojan Workout mee. Van hen wordt verwacht dat ze voldoende fit zijn om in deze lessen actief te participeren en qua intensiteit en technische uitvoering te voldoen aan de Trojan Workout standaarden van bewegen en techniek. Onderdeel van de certificering is dat de student een instructeur-waardige houding laat zien tijdens de cursus en in het bijzonder tijdens de les, juist wanneer er een hoge fysieke en mentale inspanning wordt verwacht.

Lesgeeftest

Kandidaten tonen aan dat ze competent zijn als instructeur door een Trojan Workout groepsles op maat aan te bieden aan een groep studenten, met oefeningen en principes die tijdens de cursus zijn aangereikt.

De prestaties zullen worden geëvalueerd aan de hand van het lesgeeftestformulier. Criteria zijn onder meer het vermogen om een veilige en effectieve training te verzorgen waarbij iedere deelnemer op eigen niveau de maximaal haalbare intensiteit van trainen ondergaat. Er wordt gelet op het vermogen om de geleerde oefeningen met de verschillende variaties te implementeren, het gebruik van de Trojan Workout Principes en de coaching-vaardigheden van de kandidaat.

Actieve deelname aan de lesgeefexamens van de andere kandidaten vraagt veel van het lichaam en de geest en is een vereiste om gecertificeerd te kunnen worden.

KENNISVEREISTEN

Kandidaten moeten in staat zijn om een les te ontwerpen waaraan een diverse doelgroep van verschillende komaf, fitnessniveau en lichaamssamenstelling gelijktijdig kan deelnemen, op een veilige en effectieve manier. Kandidaten krijgen een theorie-examen met vragen die de kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. Trojan Workout test.

COPYRIGHT © TROJAN WORKOUT